Εμπορικό Κατάστημα!

Το ξύλο και το καθαρό περιβάλλον μαζί με τους χρωματικούς συνδυασμούς αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην πρώτη εικόνα ενός πελάτη. Το κατάστημα πρέπει να προσεγγίζει τον καταναλωτή δίνοντάς του αίσθηση ευεξίας.